Vad får oss att må bra på jobbet?

Hem / Hälsofrämjande arbetsplats

Att må bra på jobbet är viktigt för både ditt personliga välmående och din professionella prestation. Välmåendet påverkas av allt från arbetsmiljön och relationen med kollegor till personlig utveckling och känslan av att bidra till företagets mål.

Hur mår vi på arbetsplatsen?

Din hälsa på jobbet är central för din personliga hälsa, men också för hur du presterar och känner inför ditt arbete. En hälsofrämjande arbetsplats bidrar till färre arbetsorsakade besvär och kan innebära en högre kvalitet på det arbete som utförs. Enligt en rapport från TCO upplever hela 29% av de sysselsatta i Sverige att de har besvär orsakade av sitt arbete eller sin arbetsplats.

Kvinnor är mer drabbade än män, med kvinnor som har högre utbildning som den mest drabbade gruppen. Besvären inkluderar sömnstörningar, oro, ångest, depression och utmattningssyndrom. Många av dessa arbetsrelaterade problem påverkar även personens privatliv.

Upplevelsen av arbetsmiljön kan påverkas av olika faktorer såsom arbetskamraters sällskap, arbetsmängd, och möjligheter till professionell utveckling. Genom att identifiera områden som behöver förbättras, kan din arbetsplats skapa en mer hälsofrämjande miljö.

Kom ihåg att våga ta initiativ och var inte rädd för att be om hjälp om du känner att något inte är som det borde. Din hälsa och välbefinnande bör alltid vara en prioritet.

Grunden till god hälsa på jobbet

För att uppnå och upprätthålla en god hälsa på jobbet är det viktigt att fokusera på grundläggande faktorer som bidrar till hälsa och balans. Här är fyra grundpelare som lägger grunden för ditt välmående på arbetsplatsen.

1. Arbetsmiljö

En väl utformad arbetsmiljö är grundläggande för att du ska må bra på jobbet. Ergonomi, rätt belysning, behaglig temperatur, bra luftkvalitet och ljudnivåer hjälper till att minimera stress och förebygga arbetsskador. Om det är vanligt att lufttemperaturen vid kontorsarbete avviker från 20 – 24 °C vintertid och 20 – 26 °C sommartid ska det undersökas, enligt Arbetsmiljöverket.

2. Företagskultur

En positiv företagskultur stärker känslan av gemenskap och tillhörighet. Det inkluderar allt från att känna tillit och uppskattning till att ha möjlighet till personlig utveckling. En hälsofrämjande arbetsplats erkänner den mänskliga aspekten och arbetar aktivt för att skapa en stöttande miljö.

3. Autonomi

Möjligheten att påverka ditt arbete och ta egna initiativ, det vill säga arbetstagarens autonomi, är centralt för att gå till jobbet med en bra känsla. När du upplever att du har kontroll över dina arbetsuppgifter och hur de utförs, ökar ditt engagemang och din arbetstillfredsställelse. Det ger också en känsla av ansvar och kan påverka ditt välmående positivt.

4. Balans mellan arbete och privatliv

Att kunna koppla bort från arbetsrelaterade uppgifter på fritiden ger återhämtning och minskar riskerna för stress och utbrändhet. För att stödja detta krävs tydliga gränser från arbetsgivarens sida, vilket understryker vikten av en sund balans i arbetslivet.

Vad är en hälsofrämjande arbetsplats?

Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats innebär att engagera sig i att skapa en miljö där anställda kan uppnå ett heltäckande välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Detta ambitiösa mål sträcker sig väl bortom ambitionen att endast minska sjukfrånvaron. Istället handlar det om att aktivt bidra till att förbättra hälsan på arbetsplatsen. En sådan arbetsplats karakteriseras av en rad väsentliga inslag. Att förstå hur skapar man en hälsofrämjande arbetsplats besvarar Promas, där de bland annat nämner:

 • Arbetsmiljö: En väl utformad arbetsplats med ergonomiska lösningar och god luftkvalitet.
 • Ledarskap: Chefer som föregår med gott exempel och främjar öppen kommunikation.
 • Balans mellan arbete och fritid: Möjligheter till flexibla arbetstider och främjandet av en sund work-life balance.

Viktiga aspekter

 • Förebyggande åtgärder som hälsoundersökningar och friskvård.
 • Hälsosamma vanor på arbetsplatsen, såsom pauser för att röra på sig och tillgång till näringsrika tilltugg.
 • Stöd vid sjukdom samt strategier för återgång till arbete.

En arbetsplats som tar dessa faktorer på allvar tenderar att se en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Genom att sätta människan i centrum och inte bara se henne som en kugge i hjulet, bidrar detta även till bättre arbetsmoral.

För att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats involverar det att se över såväl fysiska som psykosociala förhållanden. Att inkludera medarbetare i dessa diskussioner skapar en kultur där alla känner sig delaktiga i sitt eget och kollegornas välbefinnande.

Fysisk hälsa och ergonomi på arbetsplatsen

Din fysiska hälsa på jobbet är viktig för både välmående och produktivitet. En ergonomiskt utformad arbetsplats optimerar din arbetsposition och minskar risken för belastningsskador.

Ergonomiskt kontor

För att må bra på jobbet bör du ha ett ergonomiskt kontor eller arbetsstation. Det innebär:

 • Justerbart skrivbord och stol som anpassas efter din kropp
 • Skärm i ögonhöjd för att undvika nackspänningar
 • Tangentbord och mus placerade för att bibehålla naturlig armposition

DPJ Workspace är specialister på tillverkning av kontorsmöbler och har en bra artikel som handlar om hur man får till ett ergonomiskt kontor där det finns fler tips att hämta.

Aktiviteter och motion under arbetstid

Regelbunden rörelse är nyckeln till att förebygga muskel- och ledsjukdomar.

 • Variation: Stå upp och arbeta delar av dagen om du har ett höj- och sänkbart skrivbord
 • Pauser: Ta korta pauser för att sträcka på dig eller gå en snabb promenad
 • Trappor: Använd trapporna istället för hissen

Massage på jobbet

Regelbunden massage hjälper till att upprätthålla en god kroppshållning och minskar fysisk belastning. Ni kan antingen antlita en massör eller hyra in massagestolar.

 • Stressreducering: Regelbunden användning av massagestolar kan hjälpa till att minska stress och ångest.
 • Stimulerad blodcirkulation: En bra blodcirkulation är extra viktig för dem som spenderar långa timmar sittandes.
 • Avslappning: Ett sätt att slappna av muskelspänningar under arbetsdagen
 • Återhämtning: Snabb återhämtning från arbetsrelaterade belastningar

Andra hälsofrämjande insatser

För att främja en hälsoinriktad arbetsmiljö kan arbetsgivare erbjuda:

 • Friskvårdsbidrag för aktiviteter som gymmedlemskap eller simning (läs mer på Skatteverkets hemsida)
 • Utbildningar och workshops i ergonomi och andra hälsofrämjande ämnen
 • Hälsoundersökningar för att tidigt identifiera och åtgärda hälsorisker

Mental hälsa och stresshantering

Att ha en god mental hälsa är grundläggande för att kunna må bra på jobbet. En nyckelfaktor i detta är effektiv stresshantering. Att hantera och reducera stress är vägen till ett bättre psykiskt välmående, men också en katalysator för prestation och produktivitet både i och utanför arbetet.

Strategier för stressreducering

För att reducera stress på arbetsplatsen är det viktigt att identifiera de faktorer som bidrar till stress och arbeta för att minimera dessa. En strategi kan vara att prioritera arbetsuppgifter; gör en lista över vad som måste göras och rangordna dessa i ordning efter viktighet och brådskande.

Att sätta realistiska deadlines och kommunicera tydligt med kollegor och ledare om dina arbetsförhållanden kan också minska stressnivåerna. Lär dig att säga nej när arbetsbördan blir för hög och sök stöd hos din närmsta chef eller HR.

Socialt stöd och arbetsrelationer

Socialt stöd och kvaliteten på dina arbetsrelationer spelar en avgörande roll i att trivas på jobbet. En väl fungerande arbetsmiljö byggs på starka relationer och ett stödjande ledarskap.

Vikten av bra ledarskap

Ett bra ledarskap är grunden för arbetsglädje och välmående på jobbet. Dina chefer och ledare bör vara lyhörda för dina behov och beredda att erbjuda det stöd och de resurser du behöver. Ett stödjande ledarskap innebär att erkänna din arbetsinsats och ge dig möjligheter för professionell utveckling.

Starka team och god kommunikation

Ett starkt team kännetecknas av öppen och ärlig kommunikation. När du kommunicerar effektivt med dina kollegor, etablerar ni en gemenskap där alla känner sig värderade och involverade. Det leder till ett bättre samarbete och ökar chansen att ni tillsammans kommer att känna er mer engagerade och nöjda med era jobb.

Motivation för att må bra på jobbet

För att du ska må bra på jobbet och uppnå en känsla av tillfredsställelse behöver din professionella utveckling gå hand i hand med ökad motivation. En plan för löpande kompetensutveckling och att motta uppskattning och positiv förstärkning har visat sig vara effektivt för att främja både hälsa på jobbet och det egna välbefinnandet.

Löpande kompetensutveckling

Din arbetsrelaterade hälsa kan bli bättre genom regelbunden kompetensutveckling. Det handlar inte bara om att skaffa ny kunskap, utan även om att få tillgång till de verktyg som krävs för att du ska kunna hantera dina arbetsuppgifter med större självförtroende och effektivitet. Att ha möjligheten att växa och utvecklas i din yrkesroll kan ge en ökad känsla av kompetens som i sin tur kan bidra till att du känner dig mer värderad och motiverad.

 • Kurser och utbildning: Regelbunden tillgång till fortbildningar som håller dig uppdaterad inom ditt arbetsområde.
 • Mentorskap: Att ha en mentor kan ge dig individuellt stöd och personlig utveckling.
 • Projektarbete: Deltagande i olika projekt kan erbjuda utmaningar som främjar både dina färdigheter och ditt engagemang.

För dig som är intresserad av kompetensutveckling online finns både Advantum Kompetens och Kompetens Express som alternativ. Det finns mängder av kurser att gå som inte är bundna till en specifik ort, vilket innebär att du kan utvecklas och fortbilda dig där det passar dig.

Feedback och positiv förstärkning

Ett positivt arbetsklimat där du känner dig uppskattad och erkänd för ditt arbete bidrar till att du mår bra på jobbet. När du regelbundet får positiv feedback och känner att ditt arbete spelar en viktig roll, ökar det din inre motivation och arbetsglädje. Här är tre tips på hur du kan få erkännande och känna uppskattning genom tydliga mål och prestationer.

 • Feedback: Positiv, konstruktiv och regelbunden feedback som ger dig en förståelse för hur ditt arbete bidrar till företagets övergripande mål.
 • Belöningssystem: System för belöningar och erkännanden som firar dina prestationer och bidrag.
 • Karriärmöjligheter: Tydliga karriärvägar som visar att det finns möjligheter för dig att avancera och nå nya höjder inom företaget.