Vad får oss att må bra på jobbet?

Hem / Hälsofrämjande arbetsplats

Att må bra och trivas på jobbet är viktigt för både individen och för ett företag. Välmående påverkas av bland annat relation till kollegor, arbetsuppgifter och mycket mer.

I den här artikeln diskuterar vi ämnet att trivsas på jobbet. Till att börja med kommer information om hur svenskarna mår på sina jobb i dag och vad som händer om man inte trivs på jobbet. Därefter tydliggör vi vad som krävs för att varje individ ska trivas på jobbet och ger konkreta tips på förändringar som kan göras för att fler ska må bra.

Hur mår svenskarna på arbetsplatsen?

Majoriteten av svenskarna mår bra på jobbet, men långt från alla. I en rapport från TCO kan vi se att hela 29% av de syssselsatta i Sverige har besvär till följd av sina arbetsuppgfiter eller sin arbetsplats.

Faktorer som relation till kollegor, arbetsbörda, variation, en känsla av att göra nytta och mycket mer är avgörande för välmående personal. Här är de mest utsticka punkterna ur rapporten.

 • Att inte trivas på arbetsplatsen påverkar sömn negativt och skapar oro, ångest depression och utmattning.
 • Kvinnor är mer drabbade äm män
 • Högt utbildade kvinnor är mest drabbade
 • Måendet påverkare även personens privatliv

Läs hela rapporten från TCO.

Vad får oss att trivas på jobbet?

För att uppnå och upprätthålla en god hälsa på jobbet är det viktigt att fokusera på grundläggande faktorer som bidrar till hälsa och balans. Här är fyra grundpelare som lägger grunden för ditt välmående på arbetsplatsen.

1. Relation till kollegor

Att ha en god relation med kollegor är grundläggande för en positiv arbetsmiljö. Man behöver inte nödvändigtvis vara vänner och umgås på fritiden men att trivas i varandras närvaro gör att man kan ha kul på arbetsplats, även när uppgifterna kan vara jobbiga.

Som arbetsgivare bör man främja god relation kollegor sinsemellen genom att hitta på aktiviteter, kickoff, AW, tävlingar eller genom att bjuda på god frukost och äta den tillsammans.

2. En känsla av att bidra

Att känna att ens arbete har en verklig påverkan är avgörande för motivationen. När medarbetare ser hur deras insatser bidrar till företagets framgång känner de sig värdefulla och engagerade.

Regelbunden feedback och bekfräftelse efter utföra uppgifter kan ytterligare förstärka känslan av att bidra.

3. Variation

Variation i arbetsuppgifterna är viktig för att undvika tristess och utbrä´ndhet. Dessutom kan ständigt utförande av samma uppgifter till minskad produktivitet och försämra kvalitet.

Se till att varje individ får uppgifter som skiljer sig mot varandra, utmaningar som kräver att personen verkligen får tänka efter för att utföra uppgiften och uppmana till projekt på egna initiativ.

4. Mål och utveckling

Målsättning och en framtidsvision är gång på gång bevisat som en effektiv morot inom arbete. Chefen bör reglbundet ha avstämningar med varje individ och diskutera mål och utvecklingområden.

Att jobba utan målsättningar kan snabbt leda till att arbetets effektivitet stagnerar och konkurrenter gör större framsteg.

Skapa en häslofrämjade arbetsplats

Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats innebär att engagera sig i att skapa en miljö där anställda kan uppnå ett heltäckande välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt. Detta ambitiösa mål sträcker sig väl bortom ambitionen att endast minska sjukfrånvaron. Istället handlar det om att aktivt bidra till att förbättra hälsan på arbetsplatsen. En sådan arbetsplats karakteriseras av en rad väsentliga inslag. Att förstå hur skapar man en hälsofrämjande arbetsplats besvarar Promas, där de bland annat nämner:

 • Arbetsmiljö: En väl utformad arbetsplats med ergonomiska lösningar och god luftkvalitet.
 • Ledarskap: Chefer som föregår med gott exempel och främjar öppen kommunikation.
 • Balans mellan arbete och fritid: Möjligheter till flexibla arbetstider och främjandet av en sund work-life balance.

Viktiga aspekter

 • Förebyggande åtgärder som hälsoundersökningar och friskvård.
 • Hälsosamma vanor på arbetsplatsen, såsom pauser för att röra på sig och tillgång till näringsrika tilltugg.
 • Stöd vid sjukdom samt strategier för återgång till arbete.

En arbetsplats som tar dessa faktorer på allvar tenderar att se en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Genom att sätta människan i centrum och inte bara se henne som en kugge i hjulet, bidrar detta även till bättre arbetsmoral.

För att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats involverar det att se över såväl fysiska som psykosociala förhållanden. Att inkludera medarbetare i dessa diskussioner skapar en kultur där alla känner sig delaktiga i sitt eget och kollegornas välbefinnande.

Fysisk hälsa och ergonomi på arbetsplatsen

Din fysiska hälsa på jobbet är viktig för både välmående och produktivitet. En ergonomiskt utformad arbetsplats optimerar din arbetsposition och minskar risken för belastningsskador.

Ergonomiskt kontor

För att må bra på jobbet bör du ha ett ergonomiskt kontor eller arbetsstation. Det innebär:

 • Justerbart skrivbord och stol som anpassas efter din kropp
 • Skärm i ögonhöjd för att undvika nackspänningar
 • Tangentbord och mus placerade för att bibehålla naturlig armposition

DPJ Workspace är specialister på tillverkning av kontorsmöbler och har en bra artikel som handlar om hur man får till ett ergonomiskt kontor där det finns fler tips att hämta.

Aktiviteter och motion under arbetstid

Regelbunden rörelse är nyckeln till att förebygga muskel- och ledsjukdomar.

 • Variation: Stå upp och arbeta delar av dagen om du har ett höj- och sänkbart skrivbord
 • Pauser: Ta korta pauser för att sträcka på dig eller gå en snabb promenad
 • Trappor: Använd trapporna istället för hissen

Massage på jobbet

Regelbunden massage hjälper till att upprätthålla en god kroppshållning och minskar fysisk belastning. Ni kan antingen antlita en massör eller hyra in massagestolar.

 • Stressreducering: Regelbunden användning av massagestolar kan hjälpa till att minska stress och ångest.
 • Stimulerad blodcirkulation: En bra blodcirkulation är extra viktig för dem som spenderar långa timmar sittandes.
 • Avslappning: Ett sätt att slappna av muskelspänningar under arbetsdagen
 • Återhämtning: Snabb återhämtning från arbetsrelaterade belastningar

Andra hälsofrämjande insatser

För att främja en hälsoinriktad arbetsmiljö kan arbetsgivare erbjuda:

 • Friskvårdsbidrag för aktiviteter som gymmedlemskap eller simning (läs mer på Skatteverkets hemsida)
 • Utbildningar och workshops i ergonomi och andra hälsofrämjande ämnen
 • Hälsoundersökningar för att tidigt identifiera och åtgärda hälsorisker

Mental hälsa och stresshantering

Att ha en god mental hälsa är grundläggande för att kunna må bra på jobbet. En nyckelfaktor i detta är effektiv stresshantering. Att hantera och reducera stress är vägen till ett bättre psykiskt välmående, men också en katalysator för prestation och produktivitet både i och utanför arbetet.

Strategier för stressreducering

För att reducera stress på arbetsplatsen är det viktigt att identifiera de faktorer som bidrar till stress och arbeta för att minimera dessa. En strategi kan vara att prioritera arbetsuppgifter; gör en lista över vad som måste göras och rangordna dessa i ordning efter viktighet och brådskande.

Att sätta realistiska deadlines och kommunicera tydligt med kollegor och ledare om dina arbetsförhållanden kan också minska stressnivåerna. Lär dig att säga nej när arbetsbördan blir för hög och sök stöd hos din närmsta chef eller HR.

Socialt stöd och arbetsrelationer

Socialt stöd och kvaliteten på dina arbetsrelationer spelar en avgörande roll i att trivas på jobbet. En väl fungerande arbetsmiljö byggs på starka relationer och ett stödjande ledarskap.

Vikten av bra ledarskap

Ett bra ledarskap är grunden för arbetsglädje och välmående på jobbet. Dina chefer och ledare bör vara lyhörda för dina behov och beredda att erbjuda det stöd och de resurser du behöver. Ett stödjande ledarskap innebär att erkänna din arbetsinsats och ge dig möjligheter för professionell utveckling.

Starka team och god kommunikation

Ett starkt team kännetecknas av öppen och ärlig kommunikation. När du kommunicerar effektivt med dina kollegor, etablerar ni en gemenskap där alla känner sig värderade och involverade. Det leder till ett bättre samarbete och ökar chansen att ni tillsammans kommer att känna er mer engagerade och nöjda med era jobb.

Motivation för att må bra på jobbet

För att du ska må bra på jobbet och uppnå en känsla av tillfredsställelse behöver din professionella utveckling gå hand i hand med ökad motivation. En plan för löpande kompetensutveckling och att motta uppskattning och positiv förstärkning har visat sig vara effektivt för att främja både hälsa på jobbet och det egna välbefinnandet.

Löpande kompetensutveckling

Din arbetsrelaterade hälsa kan bli bättre genom regelbunden kompetensutveckling. Det handlar inte bara om att skaffa ny kunskap, utan även om att få tillgång till de verktyg som krävs för att du ska kunna hantera dina arbetsuppgifter med större självförtroende och effektivitet. Att ha möjligheten att växa och utvecklas i din yrkesroll kan ge en ökad känsla av kompetens som i sin tur kan bidra till att du känner dig mer värderad och motiverad.

 • Kurser och utbildning: Regelbunden tillgång till fortbildningar som håller dig uppdaterad inom ditt arbetsområde.
 • Mentorskap: Att ha en mentor kan ge dig individuellt stöd och personlig utveckling.
 • Projektarbete: Deltagande i olika projekt kan erbjuda utmaningar som främjar både dina färdigheter och ditt engagemang.

För dig som är intresserad av kompetensutveckling online finns både Advantum Kompetens och Kompetens Express som alternativ. Det finns mängder av kurser att gå som inte är bundna till en specifik ort, vilket innebär att du kan utvecklas och fortbilda dig där det passar dig.

Feedback och positiv förstärkning

Ett positivt arbetsklimat där du känner dig uppskattad och erkänd för ditt arbete bidrar till att du mår bra på jobbet. När du regelbundet får positiv feedback och känner att ditt arbete spelar en viktig roll, ökar det din inre motivation och arbetsglädje. Här är tre tips på hur du kan få erkännande och känna uppskattning genom tydliga mål och prestationer.

 • Feedback: Positiv, konstruktiv och regelbunden feedback som ger dig en förståelse för hur ditt arbete bidrar till företagets övergripande mål.
 • Belöningssystem: System för belöningar och erkännanden som firar dina prestationer och bidrag.
 • Karriärmöjligheter: Tydliga karriärvägar som visar att det finns möjligheter för dig att avancera och nå nya höjder inom företaget.