Hur skapar man en häslofrämjande arbetsplats?

Hem / Hälsofrämjande arbetsplats

Att må bra och trivas på jobbet är viktigt för både individen och för ett företag. Välmående påverkas av bland annat relation till kollegor, arbetsuppgifter och mycket mer.

I den här artikeln diskuterar vi ämnet att trivas på jobbet. Till att börja med kommer information om hur svenskarna mår på sina jobb i dag och vad som händer om man inte trivs på jobbet. Därefter tydliggör vi vad som krävs för att varje individ ska trivas på jobbet och ger konkreta tips på förändringar som kan göras för att fler ska må bra.

Hur mår svenskarna på arbetsplatsen?

Majoriteten av svenskarna mår bra på jobbet, men långt från alla. I en rapport från TCO kan vi se att hela 29% av de sysselsatta i Sverige har besvär till följd av sina arbetsuppgifter eller sin arbetsplats.

Faktorer som relation till kollegor, arbetsbörda, variation, en känsla av att göra nytta och mycket mer är avgörande för välmående personal. Här är de mest utstickande punkterna ur rapporten.

 • Att inte trivas på arbetsplatsen påverkar sömn negativt och skapar oro, ångest depression och utmattning.
 • Kvinnor är mer drabbade än män
 • Högt utbildade kvinnor är mest drabbade
 • Måendet påverkar även personens privatliv

Läs hela rapporten från TCO.

Vad får oss att må bra på jobbet?

För att uppnå och upprätthålla en god hälsa på jobbet är det viktigt att fokusera på grundläggande faktorer som bidrar till hälsa och balans. Här är fyra grundpelare som lägger grunden för ditt välmående på arbetsplatsen.

1. Relation till kollegor

Att ha en god relation med kollegor är grundläggande för en positiv arbetsmiljö. Man behöver inte nödvändigtvis vara vänner och umgås på fritiden men att trivas i varandras närvaro gör att man kan ha kul på arbetsplats, även när uppgifterna kan vara jobbiga.

Som arbetsgivare bör man främja god relation kollegor sinsemellan genom att hitta på aktiviteter, kickoff, AW, tävlingar eller genom att bjuda på god frukost och äta den tillsammans.

2. En känsla av att bidra

Att känna att ens arbete har en verklig påverkan är avgörande för motivationen. När medarbetare ser hur deras insatser bidrar till företagets framgång känner de sig värdefulla och engagerade.

Regelbunden feedback, positiv förstärkning och bekräftelse efter utförda uppgifter kan ytterligare förstärka känslan av att bidra.

3. Variation

Variation i arbetsuppgifterna är viktig för att undvika tristess och utbrändhet. Dessutom kan ständigt utförande av samma uppgifter reultera i minskad produktivitet och försämrad kvalitet.

Se till att varje individ får uppgifter som skiljer sig mot varandra, utmaningar som kräver att personen verkligen får tänka efter för att utföra uppgiften och uppmana till projekt på egna initiativ.

4. Mål och utveckling

Målsättning och en framtidsvision är gång på gång bevisat som en effektiv morot inom arbete. Chefen bör regelbundet ha avstämningar med varje individ och diskutera mål och utvecklingsområden.

Att jobba utan målsättningar kan snabbt leda till att arbetets effektivitet stagnerar och konkurrenter gör större framsteg. Ett sätt att främja kompetensutveckling ytterligare är att ta hjälp av företag som Advantum Kompetens och Kompetens Express för är experter på vidareutveckling av personal.

Skapa en häslofrämjade arbetsplats

Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats innebär att engagera sig i att skapa en miljö där anställda kan uppnå ett heltäckande välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt.

Detta ambitiösa mål sträcker sig väl bortom ambitionen att endast minska sjukfrånvaron. Istället handlar det om att aktivt bidra till att förbättra hälsan på arbetsplatsen. En sådan arbetsplats karakteriseras av en rad väsentliga inslag. För att förstå hur skapar man en hälsofrämjande arbetsplats är det viktigt att förstå vad som är viktigt för personalen.

Viktiga aspekter

Här är en lista över vad de svenska arbetarna anser avgörande för att må bra på jobbet.

 • Uppmana till rörelse Friskvårdbidrag, aktiviteter och inspiration för att få alla på arbetsplatsen att röra på sig mer.
 • Hälsosamma vanor: på arbetsplatsen, såsom pauser, aktiviteter och tillgång till nyttiga mellanmål.
 • Arbetsmiljö: En väl utformad arbetsplats med ergonomiska lösningar och god luftkvalitet. En arbetsplats man ska trivas på helt enkelt.
 • Ledarskap: Chefer som föregår med gott exempel och främjar öppen kommunikation. En tydlig hierarki är ofta negativt.
 • Balans mellan arbete och fritid: Flexibla arbetstider, anpassning efter anställdas privatliv och främjandet av en sund work-life balance.
 • Stöd och hjälp: Vi svåra situationer i livet, sjukdom eller andra jobbiga händelser.

En arbetsplats som tar dessa faktorer på allvar tenderar att se en minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Genom att sätta människan i centrum och inte bara se henne som en kugge i hjulet, bidrar detta även till bättre arbetsmoral.

Fysisk hälsa och ergonomi på arbetsplatsen

Din fysiska hälsa på jobbet är viktig för både välmående och produktivitet. En ergonomiskt utformad arbetsplats optimerar din arbetsposition och minskar risken för belastningsskador.

Ergonomiskt kontor

För att må bra på jobbet bör du ha ett ergonomiskt kontor eller arbetsstation. Det innebär:

 • Justerbart skrivbord och stol som anpassas efter din kropp
 • Skärm i ögonhöjd för att undvika nackspänningar
 • Tangentbord och mus placerade för att bibehålla naturlig armposition

DPJ Workspace är specialister på tillverkning av kontorsmöbler och har en bra artikel som handlar om hur man får till ett ergonomiskt kontor där det finns fler tips att hämta.

Aktiviteter och motion under arbetstid

Regelbunden rörelse är nyckeln till att förebygga muskel- och ledsjukdomar.

 • Variation: Stå upp och arbeta delar av dagen om du har ett höj- och sänkbart skrivbord
 • Pauser: Ta korta pauser för att sträcka på dig eller gå en snabb promenad
 • Trappor: Använd trapporna istället för hissen

Massage på jobbet

Regelbunden massage hjälper till att upprätthålla en god kroppshållning och minskar fysisk belastning. Ni kan antingen anlita en massör eller hyra in massagestolar.

 • Stressreducering: Regelbunden användning av massagestolar kan hjälpa till att minska stress och ångest.
 • Stimulerad blodcirkulation: En bra blodcirkulation är extra viktig för dem som spenderar långa timmar sittandes.
 • Avslappning: Ett sätt att slappna av muskelspänningar under arbetsdagen
 • Återhämtning: Snabb återhämtning från arbetsrelaterade belastningar

Andra hälsofrämjande insatser

För att främja en hälsoinriktad arbetsmiljö kan arbetsgivare erbjuda:

 • Friskvårdsbidrag för aktiviteter som gymmedlemskap eller simning (läs mer på Skatteverkets hemsida)
 • Utbildningar och workshops i ergonomi och andra hälsofrämjande ämnen
 • Hälsoundersökningar för att tidigt identifiera och åtgärda hälsorisker

Mental hälsa och stresshantering

Att ha en god mental hälsa är grundläggande för att kunna må bra på jobbet. En nyckelfaktor i detta är effektiv stresshantering. Att hantera och reducera stress är vägen till ett bättre psykiskt välmående, men också en katalysator för prestation och produktivitet både i och utanför arbetet.

Minska arbetsrelaterad stress

För att minska arbetsrelaterad stress på jobbet är det viktigt att identifiera de faktorer som bidrar till stress och arbeta för att minimera dessa. Ofta beror det på hög arbetsbelastning, för svåra uppgifter eller brist på personal.

Här är 3 tips för att minska stress:

 • Skriv "att-göra-listor" men du får endast ha med de uppgifter som är rimliga att hinna med under dagen.
 • Gör klart påbörjad uppgift innan du går vidare till nästa så du kan släppa den helt.
 • Var inte rädd att be om hjälp eller be någon ta över en uppgift om du inte hinner med.