Världens bästa uppfinningar

Vilka uppfinningar som är absolut bäst finns det delade meningar om men vissa uppfinningar sticker helt enkelt ut ändå som de som har tillfört mest till mänskligheten. Många listor på nätet tar upp olika saker som just de eller deras läsare har tagit fram som de viktigaste prylarna. Ibland kan man dock fundera lite runt trovärdigheten med dessa listor. Som en undersökning bland 3 000 britter där iPhone hamnade på åttonde plats som en av de viktigaste uppfinningar människan någonsin gjort. Kanske inte helt riktigt. Det är först under den sista delen av de 250 000 år som människan har funnits på jorden som vi har varit riktigt uppfinningsrika. Under de 50 000 åren har utvecklingen dock gått svindlande fort. Från att vi började tämja djur till det högteknologiska samhälle vi har idag. Vi listar här några av de uppfinningar som vi anser har bidragit mest till vår utveckling.

Tryckpressen

Det här är vad många anser vara en av de mest betydelsefulla för människans utveckling. Det finns ett uttryck som säger att ”vi blev inte smartare, vi gick samman”. Det betyder att vi tillsammans i grupp lättare kunde lagra och dela information och det gjorde också att vi lättare kunde komma på nya idéer. Med hjälp av tryckpressen kunde information plötsligt delas med många fler. Det blev också lättare att lagra information till framtiden så att framtida generationer kunde ta del av den. På så sätt kunde även de få uppslag till nya idéer. Kunskap är ett av de absolut viktigaste redskap människan har när det gäller utveckling.

Tryckpressen

Ångmaskinen

Om tryckpressen var av den art att den hjälpte till att expandera det mänskliga intellektet så är ångmaskinen av sån art att den gjorde det möjligt för människan att förverkliga många av sina idéer. Ångmaskinen och den kraft som den kunde ge gav helt nya möjligheter till tillverkning av alla de nya produkter som togs fram på 1800-talet. Den gjorde det också möjligt att transportera både människor och gods långa sträckor med en hastighet som inte skådats tidigare.

Elektricitet

Denna energikälla är basen i nästan allt vi har i vårt moderna samhälle. Elektriciteten har spelat en större roll i vårt samhälle än mycket annat. Den energi som elektriciteten kan ge har gjort det möjligt att bygga vår infrastruktur, utveckla vår teknik och bredda våra informationskanaler. Det skulle inte ens vara möjligt för dig att sitta här och läsa detta utan elektricitet. Sen har elektriciteten i sig genererat många andra uppfinningar som fått stor betydelse för människan. Som persondatorn till exempel eller glödlampan.

Penicillinet

En otroligt viktig uppfinning för mänsklighetens hälsa och överlevnad kom till av en slump. Den skotske forskaren Alexander Fleming upptäckte att i en av hans bakterieodlingar som var angripen av mögel var alla bakterierna utplånade. Han fick upp ögonen för att detta kunde vara viktigt och tillsammans med Howard Florey och Ernst Boris Chain utvecklades penicillinet. Forskartrion belönades med Nobelpriset 1945. Utan penicillin skulle vi kunna dö av simpla förkylningar. Idag finns ett nytt hot som heter antibiotikaresistens och vi får hoppas att forskare inom en snar framtid lyckas uppfinna något som biter mot det.