Starta kommanditbolag

Starta kommanditbolag

I Sverige finns det flera olika varianter av bolag, bland annat handelsbolag eller enskilda bolag som är de mer vanliga bolagsformerna som förekommer. Men det finns även en variant av bolag som kallas för kommanditbolag. Kanske har man stött på begreppet kommanditbolag, men inte riktigt förstått hur denna bolagsform skiljer sig från andra bolagsformer. I denna artikel kan man läsa om hur man enkelt kan starta upp ett kommanditbolag och vad då detta innebär.

Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag har alltid två bolagsmän, där en räknas som en kommanditdelägare och den andra som komplementär för bolaget. Den som tecknar avtalet som komplementär har det fulla ansvaret och är huvudsakligen ansvarig för skulder. Vid en konkurs kan komplementären behöva täcka upp med den egna förmögenheten. Man har dessutom ansvar för bolagets tidigare skulder. Den som står skriven som kommanditdelägare hos Bolagsverket har däremot mer begränsade skyldigheter vid en eventuell konkurs eller skulder, och har därför kort och gott endast ansvar för den eventuella kapitalinsats som personen i fråga har gått in med.

Vid uppstart av ett kommanditbolag krävs det därför två bolagsmän och startkapital är valfritt. Man kan därför som bolagsman själv bestämma hur stort eller litet startkapital man vill börja med.

Vad krävs för att starta ett kommanditbolag?

För att man ska kunna starta upp ett kommanditbolag och räknas som en av bolagsmännen, krävs det att man uppfyller vissa punkter. Personer under 18 år måste ha en förälder eller annan förmyndares intyg för att kunna starta upp bolaget hos Bolagsverket. Utöver detta kan man inte vara försatt i konkurs eller ha någon form av näringsförbud. Näringsförbud utvisas till personer som anses inte vara funktionella för att driva företag. I de flesta fallen har deras tidigare företag behandlats av ekobrottsmyndigheten eller så har personen i fråga varit skyldig till något grovt skattebrott. Kommanditbolagets huvudman måste registreras hos Bolagsverket, för att man ska veta vem i bolaget som har det huvudsakliga ansvaret.

Uppstartningsprocessen

Uppstartningsprocessen

Första steget när man startar upp ett kommanditbolag är att registrera bolaget hos Bolagsverket under ett namn. Namnet ska i samtliga fall alltid innehålla ordet kommanditbolag. Vid registreringen tilldelas ett organisationsnummer som bolagsmännen kan använda som en form av identifikationsnummer. Organisationsnumret måste alltid uppges vid kontakt vid myndigheterna eller kontakt med Bolagsverket.

Fördelen med ett kommanditbolag är att det inte krävs något startkapital, till skillnad från mer traditionella handelsbolag eller aktiebolag. Man kan själv välja hur stor eller liten summa som ska användas i startkapitalet. Behöver man således inget startkapital, är detta inte ett krav från Bolagsverket. Utan ett startkapital kan man få ett bolag i rullning snabbare och utan att några besparingar behöver göras innan starten.

Om man har ett större kommanditbolag kan det vara obligatoriskt att skicka en årsredovisning. Om man har ett större kommanditbolag eller ett kommanditbolag som innefattar en juridisk person, och då behöver skicka in en årsredovisning, kan det spara betydligt med tid och krafter på att anställa en revisor som kan sammanfatta årsredovisningen. Det finns dock inget krav på att en revisor måste användas för årsredovisning, men kan vara en väl värd investering om bolaget är av den större storleken.