Starta företag med partner

Att starta ett eget företag kan för många kännas stort och nästan skrämmande. Då kan det kanske kännas skönt att inte behöva göra det ensam. Många lyckade företag och innovationer har startats av vänner, äkta makar och kolleger. Att vara flera vid starten innebär att man kan lägga in mer kapital, tillföra mer arbetskraft och att alltid ha någon att bolla idéer med. Det finns dock alltid risker med att starta upp företag tillsammans med andra. Det finns otaligt många exempel på bästa vänner som slutat som bittra fiender, äktenskap som gått i kras och kolleger som inte vill se åt varandra mer. Att starta ett företag är tufft och det sätter relationen mellan dig och din företagspartner på prov ordentligt. Här tipsar vi om några saker som kan var bra att veta innan man startar.

Hitta rätt person

Det viktigaste att börja med är att se till att du hittar rätt person att starta upp företaget tillsammans med. Nu tänker du kanske att vad vore bättre än att ta en person som står mig riktigt nära. Faktum är att när det gäller företagande är det inte alltid den person du helst umgås med som är bäst. Det gäller också att hitta den person som har samma ambitioner med företaget. Du kanske har en skön och härlig syster som du älskar och som gärna vill vara med och starta upp ett nytt café. Problemet är bara att du vill ha ordning på allt, följa alla regler och driva firman med lönsamhet. Syrran kanske nöjer sig med att kunna locka dit några roliga polare, hänga med dem och sälja några koppar kaffe. Som du förstår kommer detta inte att fungera i längden. Att hitta rätt person att ha som partner innebär att du hittar en person som har samma visioner och mål för verksamheten som du har.

Hitta rätt person

Sätt allt på papper

Ni må vara bästa vänner, familj eller ett kärlekspar men faktum är att hårt slit och pengar, eller brist på pengar för den delen, kan sätta den bästa relation på prov. Se till att ni har allt nedskrivet innan starten. Precis allt. Hur mycket pengar har var och en investerat i verksamheten från början, vem ska ansvara för vad, hur ska eventuella vinster hanteras och hur ska finansiering ske är några exempel på saker som behöver sättas på pränt. Genom att skriva ett grundligt kontrakt kommer ni att kunna lösa en del tvister innan de uppstår. Det är inte roligt om ni när vinsten äntligen kommer har helt olika uppfattning om hur den ska hanteras. Din partner kanske vill ta ut allt som går medan du vill återinvestera all vinst i verksamheten. Då är det väldigt bra att ni redan innan, när ni fortfarande är sams, har suttit ner och diskuterat detta scenario och kommit fram till en lösning som ni båda kan känna er nöjda med. Bestäm också hur ledningen ska se, vem ska vara VD till exempel. Skriv också ner hur en eventuell utgång ur firman ska gå till om en av er vill eller behöver lämna företaget.