Starta ett handelsbolag

Har man en företagsidé finns det vissa givna ramar att utveckla den idén inom. Det är mycket bra att sätta sig in i branschen, prata med folk som känner till området, göra en rejält genomarbetad affärsplan och sätta sig ner och verkligen fundera igenom en kalkyl och budget baserade på vad man lärt sig. När de stegen är klara och man fortfarande är entusiastisk, gäller det att välja en företagsform. Ibland är det enkelt och ger sig själv, men framför allt i början av sin entreprenörskarriär kan det faktiskt vara lite knepigt. Det finns nämligen lite olika alternativ och det finns det av en anledning.

Ofta vill man först prova sin idé och väljer kanske att göra det genom att bara fakturera genom en firma mot en avgift för att se om det finns en marknad. Nästa steg brukar vara en enskild firma och om det lyckas finns det i princip fyra vägar att gå; man kan fortsätta på samma vis, man kan starta ett kommanditbolag, man kan hoppa direkt till ett aktiebolag eller man kan starta ett handelsbolag.

Mer än en!

Med de första tre alternativen finns det både stora fördelar, men också stora nackdelar. Ett handelsbolag har många fördelar, men också några nackdelar. En av förutsättningarna som kan vara både en för- men också en nackdel, är att man måste vara fler än en. Oftast två och ofta två fysiska och juridiska personer. Det betyder att en person och en firma kan vara delägare tillsammans i ett handelsbolag. Man investerar lika mycket och är till lika delar personligt skyldiga för bolagets verksamhet.

Till att börja med kostar det inte något vad gäller startkapital. Ofta är arbetet i bolaget som utförs en del av investeringen och parterna tar ut så lite lön som möjligt. Allt för att begränsa den ekonomiska stressen under uppstarten. Problemen brukar uppstå när en av delägarna också är är den drivande och kanske också den som står bakom grundidén. En eventuell vinst ska ju delas lika mellan delägarna och har den ene då investerat mer i form av arbete, dvs. lön, än den andre eller har lägre förväntningar, så kan det bli problem. Viktigt här är att redan från allra första början ha ett tydligt skrivet avtal mellan delägarna som klart och tydligt och juridiskt bindande stipulerar vad som gäller. Det här är inte en offentlig handling. Tråkigt och kostar lite att få gjort, men en riktigt bra investering.

Hur gör man?

Det finns inga gränser för hur stort eller litet ett handelsbolag kan eller ska vara, men formen passar bra i en uppstartsfas och mellan jämställda delägare med ungefär samma förväntningar. För att starta upp ett bolag är det i Sverige förhållandevis enkelt. Man kontaktar Bolagsverket och registrerar sig, kontaktar Lokala Skattemyndigheten, man momsregistrerar sig och ser till så att alla papper är i ordning. Man kan kolla med Patent- och Registreringsverket om man vill skydda sitt firmanamn. Tullverket om det gäller import eller export. En viktig detalj är att hålla ordning på ekonomin. Kontakta din bank och meddela vad du tänker göra och fråga hur de kan hjälpa till och se till att få hjälp med bokföring och revision. Det är väl använda pengar!