Starta eget

Att starta eget är något som många drömmer om. Drömmarna handlar ofta om att få vara sin egen chef, styra sin tid och få arbeta med någonting meningsfullt. Är du väg att starta eget företag kan det vara bra att vara förberedd innan. Här nedan kan du ta del av tips som kommer att förenkla din uppstart.

Från idé till affärsplan

Allt brukar börja med en idé eller vision om någonting man vill förverkliga. Att spåna fram idéer och planer är en bra början. När en mer tydlig idé börjar ta form är det viktigt att gå vidare med nästa steg, att upprätta en affärsplan. I affärsplanen sätter du dina tankar i skrift och får en mer konkret plan att hålla dig till. Den blir som en slags karta eller ritning för hur du ska driva igenom dina visioner. Ingen skulle nog få för sig att bygga ett hus utan ritning och ingen borde heller starta företag utan affärsplan. I affärsplanen skriver du ner dina planer för företagets idé, verksamhet, produkter/tjänster, organisation och marknadsplan. När du skriver är det viktigt att du utgår från fakta och att du har realistiska antaganden om till exempel tillverkning och försäljning. Om ditt företag kommer att rikta sig mot olika målgrupper kan det vara en god idé att skriva en affärsplan för varje målgrupp. Bra mallar för affärsplan finns att hämta gratis på nätet för dig som känner dig tveksam på vad den bör innehålla.

Vikten av en marknadsplan

Nästa viktiga del i uppstartsprocessen är att författa en marknadsplan. Ägna ett par dagar åt detta så kommer det att spara dig mycket tid i framtiden. Marknadsplanen är en del av affärsplanen men många tycker att den är så viktig att den kräver extra tid. Mallar för marknadsplaner finns också att hämta gratis på nätet. Innan du börjar skriva ska du fundera runt vem som är din målgrupp och vilket behov som din produkt/tjänst ska tillgodose. Detta blir liksom själva grunden i planen. Fundera vidare kring vad du vill att ditt varumärke ska utstråla. Nu ska du bestämma din marknad. Gör en tabell över dina nuvarande och blivande kundgrupper samt vilka av dina produkter/tjänster som de kan tänkas behöva. Gå in på djupet och försök se världen genom dina kunders ögon, vad de tänker och känner till exempel. Har du svårt att förställa dig vad kunderna känner kan du försöka få till en konversation med dem för att ta reda på mer om vad de har för behov. En viktig del av marknadsplanen är att se över dina konkurrenter, där kan också finnas mycket att lära sig. Tills sist sammanställer du all fakta som du har samlat in om ditt eget företag, dina kunder och konkurrenter. Den här planen kommer du sen att ha stor nytta av i framtiden.

Planera det praktiska

Innan du går vidare med att starta ditt företag skulle jag låta någon kunnig person granska din affärsplan för att se så att den håller. Det finns flera som erbjuder hjälp och mentorskap åt blivande företagare. Almi erbjuder både rådgivning och hjälp med finansiering. Från din kommun kan du ofta få hjälp med att hitta en mentor som kan vägleda dig i företagandets konst.

Ja, till sist så är det väl bara dags att kavla upp ärmarna och jobba på mot att nå din dröm.