Reklam på hemsida

Att kommunicera ut sitt företagsvarumärke till omvärlden innebär många möjligheter och därför också utmaningen att välja den som passar företaget mest, då ingen kan göra allt. Många av de möjligheter som finns för företagare ligger ute på internet, där i princip alla idag befinner sig mer eller mindre. Av alla plattformar som finns är webbplatsers hemsidor något som drar till sig bra med uppmärksamhet. För någon som drar till sig många besökare på sin hemsida kan det vara ett bra alternativ att använda webbutrymmet till att publicera annonser. Detta är något som går att identifiera på många webbplatser, där ägaren av webbplatsen tar betalt av externa företag för att låta dem publicera annonser på hemsidan. Det är också vanligt att se ”pop-up fönster” dvs. fönster som kommer fram framför den webbplats man ursprungligen ville besöka, för att dra till sig extra mycket uppmärksamhet.

Inget nytt fenomen

Spridningen av digitala annonser är något som funnits ända sedan slutet på 90-talet när internet första gången slog igenom stort. Det fanns då två olika typer av hemsidor, de som publicerade innehåll såsom artiklar, bilder, eller videor och de som sålde produkter. Det var de hemsidor som publicerade innehåll som hade reklam på sina hemsidor, då detta var den största inkomstkällan. Det vanligaste då var en banner som var längst upp på webbplatsen som prissattes på samma sätt som en banner i en tidning, vilket gjorde att domänägaren kunde tjäna stora pengar på denna typ av annons. Detta förändrades dock några år senare då det blev tydligt att det inte var en lika effektiv metod såsom att göra en traditionell annons.

pop-upp annonser

Även om prisbilden förändrades för denna typ av annons fortsatte hemsidor att använda sig av den för att kunna tjäna pengar på sina besökare. Några år senare var det dock inte bara banners som användes, utan även sidoannonser och mindre annonser som kunde sättas in mitt på sidan. Det var nu som det även började bli populärt att använda sig av ”pop-upp annonser” som öppnades i externa fönster när besökaren öppnade hemsidan. Denna typ av annons är effektivare än en klassisk banner och är därför generellt sett också mer lukrativ, samtidigt som det är många användare som anser att denna typ av annons är den mest irriterande.

En viktig balans

Alla dessa varianter kan vara effektiva beroende på hur de används. Det är därför helt upp till domänens ägare att avgöra hur mycket plats på hemsidan som kan användas för att kunna få ut en så stor inkomst från detta som möjligt, samtidigt som användaren inte störs för mycket av annonserna när den försöker komma åt hemsidans innehåll. Det kan vara lockande att utnyttja så mycket plats som möjligt då varje annons drar in mer pengar, men om besökaren uppfattar det som för mycket kan det istället få motsatt effekt då det inte längre är lockande att klicka på annonserna. Ett enkelt sätt att börja med detta är genom Google AdSense som generellt sett ger mer pengar desto fler som klickar på annonsen.