Mer om karriär

Mer om karriär

Att ha en lyckad och framgångsrik karriär är något dem allra arbetsföra svenskar men också övriga världen invånare arbetar för. Tidigare såg arbetslivet annorlunda ut och mycket har hänt dem senaste åren både när det kommer till digitaliseringen av arbetslivet men också sättet att arbeta. Ny branscher har framkommit medan väldigt många andra branscher har i princip förvunnit. Detta ställer nya krav på arbetstagare men också arbetsgivare. Denna artikel kommer att handla om karriären och lite därtill.

Karriärsmålen har förändrats

Dem allra festa arbetsföra människor som är i arbetslivet har oftast flera olika delmål men dem allra flesta vill ha en bra och utvecklande karriär, gärna med en hög lön. För bara några årtionden sedan så såg det helt annorlunda ut på arbetsmarknaden där många, främst inom industrin kunde arbeta ett helt arbetsliv på ett och samma ställe. Fackförbunden var även mycket starkare tidigare och den svenska modellen hade sin fördelar men också nackdelar vilket är fallet än idag. Man arbetade oftast från 8:00–17:00, måndag till fredag och så såg det ut för dem allra flesta.

Men tack vare tekniken och den mer globaliserade världen där internet har fört världen och människorna närmare så har även detta påverkat arbetsmarknaden och sättet marknaden styrs. Idag drivs människor av helt andra mål än vad man gjorde tidigare och helt nya anställningsformer har tillkommit. Vem hade kunnat tro att fler och fler skulle arbeta som projektanställda eller jobba digitalt för 30 år sedan?

Många stora företag och organisationer brukar göra undersökningar och främst bland yngre personer om vad dem anser är viktigt i en karriär. Och föga förvånat och så varken hög lön eller titel det viktigaste utan det är flexibla arbetstider, utvecklande arbetsuppgifter, friskvård och även personlig utveckling som står högst upp på agendan.

Man prioriterar annat idag

Man prioriterar annat idag

En röd tråd i dagens karriär är att det är individen som står i fokus och inte själva arbetsuppgifterna eller företaget i sig. Självklart finns det ett antal företag som dem allra flesta människor söker sig till pga. varumärket men det är just för att dessa företag erbjuder sina anställda på bra och utvecklande villkor. Om man tänker efter så är det rätt logiskt, har man friska och välmående medarbete så lär väl dessa personer prestera bättre och även öka sitt engagemang vilket i slutändan gynnar företaget?

Många företag har insett detta och fler lär det bli. Till skillnad från tidigare där medarbetare kunde arbeta i 20-30 år på samma företag så är detta inte fallet idag. Idag är medarbetare mer villig att byta yrke och arbetsgivare och gärna ofta just för att man vill nå den där utveckling som man kan sakna om man är kvar på samma företag.

Detta vet företagen varför man satsar resurser och pengar för att få dem allra bästa att stanna kvar. I takt med att allt mer arbete sköts digitalt så har även det ställt om marknaden och fler vill kunna arbeta flexibelt men där erbjuder många företag just den tjänsten att man kan arbeta digitalt. Lön är och kommer alltid vara en väldigt viktig faktor för människor och deras karriär men idag räcker det inte bara med att erbjuda en medarbete en hög lön, man ska kunna erbjuda sina medarbete den utveckling som får varje medarbete att blomma, både för den enskilde men också för företaget.